ZA KANDIDATE

heads web-22

MI SPAJAMO IZUZETNE KANDIDATE SA
IZUZETNIM KOMPANIJAMA U ADRIATIK REGIJI

MI SPAJAMO IZUZETNE KANDIDATE SA IZUZETNIM KOMPANIJAMA U ADRIATIK REGIJI

Upisom u našu bazu omogućavate Workforce regruterima da Vas kontaktiraju kada se otvori radno mjesto koje odgovara Vašim kvalifikacijama. Takođe, ovim putem možete se i prijaviti na otvorene konkurse.

OTVORENE POZICIJE